joomla visitor

Teamontwikkeling

Er zijn grote verschillen tussen teams. Niet elk team functioneert als een team en dat hoeft ook niet altijd. Wat alle teams gemeen hebben, is dat er binnen het team met elkaar gecommuniceerd moet worden en dat een bepaalde mate van samenwerking gewenst is.

Daarom is de aanpak van teamontwikkeling afhankelijk van de aard en de functie van het team. Een MT, een OR en een productieteam zijn allemaal teams en toch niet met elkaar te vergelijken.

Bas Licher teamsMangementteam
Ondernemingsraad
Productieteam

Geïnteresseerd? Bel 06 46 15 64 64 of mail me voor een vrijblijvende afspraak.

Managementteam

Onderwerpen voor een MT kunnen zijn:
 • Visieontwikkeling
 • Cultuurverandering
 • Organisatieverandering
 • Gedragsverandering
 • Effectiever en efficiënter vergaderen en overleggen

Mijn doel is het managementteam te leren hoe ze hun bedrijf in beweging kunnen zetten om zelf de beoogde doelen te bereiken.

Ondernemingsraad

Onderwerpen voor een ondernemingsraad zijn bijvoorbeeld:
 • De waarden voor de OR onderzoeken en vastleggen
 • Tactisch communiceren
 • Verdeling van taken op basis van persoonlijke kwaliteiten en talenten
 • Informeren van de achterban

Mijn doel is de OR effectiever en efficiënter te laten werken, met oog voor de achterban en oog voor het belang van de organisatie.

Productieteam

Onderwerpen voor een productieteam zijn bijvoorbeeld:
 • Betere communicatie
 • Betere samenwerking
 • Effectiever en efficiënter vergaderen en overleggen
 • Gedragsverandering

Mijn doel is productieteams effectiever en efficiënter te laten werken, met meer oog voor de 'klant' en voor elkaar.

RaVisie, uw partner naar succes.
Geïnteresseerd? Bel 06 46 15 64 64 of mail me voor een vrijblijvende afspraak.