joomla visitor
Korte agendatoon de hele agenda

NLP Practitioner Opleiding

{module title="Topagenda NLP Practitioner opleiding"}

NLP Master Practitioner opleiding

{module title="Topagenda NLP Master Practitioner opleiding"}

NLP Xlence opleiding

{module title="Topagenda Xlence opleiding"}

NLP Masterclass workshops

{module title="Topagenda NLP Masterclass workshops"}

Zakelijke workshops

{module title="Agenda Zakelijke Workshops"}

Identity Compass

{module title="Topagenda Identity Compass"}
Contactinformatie
Bas Licher
06 46 15 64 64
bas.licher@ravisie.nl
Henk Wim Lijftogt
Adres
Nijenheim 6409
3704 BN Zeist
030 699 02 50

IBAN
BTW nr.
KvK nr.
NL22 ABNA 0883 1578 10
NL861591021B01
80214924
 
 
Abbaye Faverney
3 Place de la République
70160 Faverney, Frankrijk
 
030 699 02 50
Bas
06 46 15 64 64
 
In de NLP masterclass wordt een NLP onderwerpen meer uitgediept dan in de NLP practitioner of master practitioner opleidingen. Daarnaast wordt veel aandacht besteed aan het toepassen van het NLP onderwerp in de praktijk.

Je kunt kiezen uit:
Masterclass Hypnose
Masterclass Metaprogramma's en sociale competenties
Masterclass Motiveren, leidinggeven en beïnvloeden

Hypnose

Heb je tijdens de NLP Master Practitioner opleiding de smaak van hypnose te pakken gekregen? Ben je helemaal weg van Milton-taal en wil je meer? Meer weten over de verschillende stadia van hypnose, het werken met jouw stem en het onbewuste of wil je hypnose kunnen toepassen in je werk? Dan is dit de NLP Masterclass voor jou.

Milton taal

Milton taal gebruiken we in de Ericksoniaanse hypnoses. Dit zijn geen diepe hypnoses en de manier van hypnotiseren is niet te vergelijken met toneel hypnose. Het verschil zit in het taalgebruik en in het sturen van het onbewuste. Met Milton taal wordt aan de gehypnotiseerde alle ruimte gegeven om zelf invulling te geven aan de woorden van de hypnotiseur. Milton taal wordt dan ook gekenmerkt door ‘vaag’ taalgebruik, woorden zonder preciese betekenis.

Door suggesties, die al of niet mogelijk zijn, stuurt de hypnotiseur in een bepaalde richting. In het hele proces heeft de gehypnotiseerde alles onder controle, terwijl hij of zij toch gestuurd wordt.

De Ericksoniaanse hypnose biedt handvatten om op onbewust niveau veranderingen in gang te ze zetten en voor altijd definitief te maken. Op deze manier kunnen denkpatronen en patronen in gedrag snel en effectief veranderd worden.

Wat leer je en wat kun je ermee?

Je leert:
 • om te communiceren met het onbewuste
 • goede hypnoses te schrijven
 • metaforen te bedenken en te gebruiken
 • trances te verdiepen
 • werken met de MindSpa.

hypnoseMet deze technieken ben je in staat anderen nog beter te helpen bij bijvoorbeeld:
 • het oplossen van trauma's, fobieën en allergieën
 • bij het verzachten of verminderen van pijnen
 • bij het oplossen van fysieke problemen met een mentale oorsprong
 • bij het reguleren van de hormoonhuishouding
 • iemand sneller uit een burn-out te halen
 • etc.
Doordat je direct met het onbewuste werkt, bereik je sneller effect en is de verandering blijvend.

Inhoud van deze NLP Masterclass

 • Milton taalpatronen in hypnoses en in geschreven communicatie
 • Elman inductie
 • Gebruik van metaforen
 • Verdiepen van een trance
 • Trauma´s, fobieën en de meeste allergieën behandelen met hypnose
 • Werken met tijdlijnen en tijdvervorming
 • Werken met het onbewuste via ideomotorische bewegingen
 • Toepassen van NLP technieken in hypnose
 • Posthypnotische suggesties
 • Schrijven van effectieve hypnoses

Adres: NLP Atelier, Meent 13, 3931 MD Woudenberg
Route:  klik op Contactinformatie in de menubalk
Data: zie Agenda onderaan op deze pagina
Aantal dagen:      3 dagen
Werktijden: 10.00u tot 17.00u
Trainer: Bas Licher
Investering: € 635,00 incl. btw en lunch

Download hier het informatieblad masterclass Hypnose

Metaprogramma's en sociale competenties

In communicatie vertellen mensen elkaar wat ze denken of ze delen hun ervaringen. Bijvoorbeeld, je hebt een bepaald idee dat je wilt voorleggen of je wilt iets vertellen over je vakantie, je werk of je hobby. In dit proces van communiceren begint het bij informatie die we ergens in onze herinneringen hebben. Veelal gaat ’t om heel veel informatie en min of meer ongestructureerd door de vele mogelijkheden om over een bepaalde herinnering iets te vertellen (waar ga je beginnen met vertellen en wat vertel je precies). Vanuit de herinnering wordt een deel van de informatie opgehaald en vervolgens verwerkt en bewerkt naar een meer gestructureerd verhaal. Uiteindelijk vertel je maar een klein stukje uit het grote geheel en is je verhaal een extract geworden van de grote hoeveelheid aan informatie in je herinneringen.

Dit proces van communiceren is voor 95% of meer een onbewust proces en is een denkproces. Dit proces van informatieverwerking in het denken volgt vastgelegde patonen, waarin voorkeuren bestaan om informatie op een bepaalde manier te verwerken. In NLP noemen we deze voorkeuren in denken de metaprogramma’s.

Deze NLP Masterclass is bedoeld voor NLP-ers, Practitioners of Master Practitioners, die zich meer in NLP verdiepen willen verdiepen, NLP beter willen begrijpen. Wil jij weten wat denkvoorkeuren precies doen? Zoek je handvatten om problemen op te lossen bij communicatie of samenwerking? Wil jij meer controle krijgen over je eigen gedrag? Dan is dit de NLP Masterclass voor jou.

Wat zijn metaprogramma's?

MetaprogrammasDe informatie die je met je zintuigen ophaalt uit je omgeving wordt door je hersenen verwerkt op een manier dat het gemakkelijk voor je is om die informatie te onthouden of om er direct iets mee te doen. In dit proces van verwerken spelen de metaprogramma's een belangrijk rol.
Meta betekent 'overkoepelend' en de programma's zijn de (onbewuste) manieren waarop je informatie behandelt. Die manier; je voorkeur, geldt dan voor alle informatie binnen een bepaalde context. Bijvoorbeeld: ben je geneigd om meer te denken in de 'grote lijn', in grote brokken (globaal), of is het je voorkeur om meer in details te denken, of ben je juist flexibel in je voorkeuren en gebruik je zowel de grote lijn als details om je verhaal te vertellen.

Metaprogramma's zijn een belangrijk onderdeel bij het verwerken van informatie door je hersenen. De verwerkte en dus door je metaprogramma's bewerkte informatie gebruik je in je denkproces en dat heeft een direct effect op je gedrag in denken en doen. De manier waar op je hersenen informatie ver- en bewerken bepaalt dus mede of je iets heel goed kunt of niet. Metaprogramma's hebben een grote invloed op sociale competenties. 

Sociale competenties

Je denkvoorkeuren spelen een belangrijke rol in je manier van denken en hebben dan ook een direct effect op je manier van communiceren en reageren. Sociale competenties worden gestuurd door denkvoorkeuren. In welke mate ben je bijvoorbeeld een goed communicator of een goed leider? Hier horen verschillende denkvoorkeuren bij. Iemand die heel goed kan redigeren of iemand die goed is in kwaliteitsbewaking heeft denkvoorkeuren die onder andere te maken hebben met het goed kunnen herkennen van details en van verschillen.

Wat leer je in deze NLP Masterclass?

Je leert om te luisteren naar iemands denkvoorkeuren. Je krijgt inzicht in wat de belangrijkste denkvoorkeuren zijn en wat ze betekenen.
Daarnaast leer je dat denkvoorkeuren belangrijk zijn bij sociale competenties zoals: goede communicatieve vaardigheden, inlevingsvermogen, leidinggevende kwaliteiten. Verder krijg je inzicht in hoe je jouw sociale competenties kunt verbeteren. 

Denkvoorkeuren helpen mee om wel of niet competent te zijn voor een bepaalde sociale vaardigheid. In deze NLP Masterclass worden een aantal van de sociale competenties met de bijbehorende denkvoorkeuren behandeld. Ben je geïnteresseerd in deze NLP Masterclass? Schrijf je in of neem contact met ons op voor meer informatie.

Adres: NLP Atelier, Meent 13, 3931 MD Woudenberg
Route:  klik op Contactinformatie in de menubalk
Data: zie Agenda onderaan op deze pagina
Aantal dagen:      2 dagen
Werktijden: 10.00u tot 17.00u
Trainer: Bas Licher
Investering: € 425,00 incl. btw en lunch

Download hier het informatieblad masterclass Metaprogramma's

Motiveren, leidinggeven en beïnvloeden

Heel vaak lijkt het alsof we dingen ‘zomaar’ doen. Pas als je wat dieper ingaat op het ‘waarom’ van je handelingen wordt duidelijk dat er altijd een ‘goede reden’ achter zit. Dan blijkt dat we dingen niet voor niets doen. Onbewust zijn we juist gemotiveerd.

Alles dat je doet wordt voorafgegaan door een bewuste of onbewuste vorm van denken. In 95% van de gevallen denk je iets onbewust en reageer je ook onbewust. De manier waarop je onbewuste denkt en informatie verwerkt, wordt gestuurd door je motieven en denkvoorkeuren (ook wel metaprogramma’s genoemd). Wanneer je regelmatig in een bepaalde omgeving of situatie bent, gaat je denken zich herhalen en ontstaan er vaste patronen in je denkprocessen. Je onbewuste start die patronen al wanneer je bewust nog niet eens weet dat een situatie of omgeving lijkt op iets dat je al eerder meemaakte. En voor je het (bewust) weet reageer je.

Gedrag wordt voor een belangrijk deel gestuurd door motieven. Motieven zijn bijvoorbeeld: waarden, overtuigingen, verwachtingen en opdrachten. Vooral waarden en overtuigingen vormen de stuwende kracht achter je onbewuste denken en handelen en zijn daarom hèt onderwerp in deze NLP Masterclass.

Een NLP Masterclass voor NLP-ers, practitioners en master practitioner, die meer willen leren over NLP, NLP beter willen begrijpen. Wil jij meer weten over motiveren, over waarden en overtuigingen of ben je op zoek naar mogelijkheden om je gedrag te veranderen? Dan is dit de workshop voor jou. 

Motiveren

Tijdens deze tweedaagse NLP Masterclass ga je o.a. aan de slag met waarden en overtuigingen. Waarden en overtuigingen zijn belangrijk omdat ze de (meestal onbewuste) motieven zijn achter denken en gedrag. 
 

Waarden

Waarden zijn een soort kompas dat richting geeft aan je denken en handelen. Het zijn diep gegronde redenen waarom je iets wel of niet doet. Voorbeelden van waarden zijn: gezondheid, eerlijkheid, vrijheid, samenzijn en waardering. Deze begrippen zijn zeer ruim interpreteerbaar en kunnen zo voor iedereen een eigen betekenis hebben. In het kort kun je waarden omschrijven als 'begrippen die aangeven wat iemand echt belangrijk vindt'.
Waarden geven niet aan hoe je iets wilt bereiken. Vind je het belangrijk dat je gezond bent dan is gezondheid de waarde die daarbij hoort, maar het is dan nog niet duidelijk wat je dan wilt doen om gezond te zijn.

Overtuigingen

Overtuigingen zijn gedachten waarvan je denkt dat het waar is en waar je veel waarde aan hecht. Overtuigingen zijn vaak gekoppeld aan waarden, ze geven dan aan op welke manier een waarde kan worden bereikt of in stand kan worden gehouden. Als iemand overtuigd is van iets, dan gebruikt hij zinnen als: "Ik geloof ....", "Ik denk ....", "Ik weet zeker dat ....", of "Ik ben ervan overtuigd dat ....". Sommige overtuigingen kunnen belemmerend werken.

Leiding geven

ZwanenLeiderschap heeft altijd al bestaan. Niet alleen onder mensen ook onder dieren bestaan leiders. De taak van leiders in de dierenwereld is om de groep te beschermen om de kans op overleven te vergroten.
Wat is leiderschap in onze hedendaagse wereld? Wat doet een leider, hoe gedraagt een leider zich en misschien vooral; wat hebben mensen nodig van een leider?
In deze workshop gaan gaan we in op deze laatste vragen, analyseren we de 7 eigenschappen voor leiderschap van management goeroe Stephen Covey en bespreken we hoe je daadwerkelijk een leider kunt worden.

Beïnvloeden

Robert Cialdini is een autoriteit op het gebied van beïnvloeding. Hij schreef een aantal boeken over dit onderwerp op basis van zijn eigen onderzoeken. In deze workshop behandelen we de 6 principes die Cialdini oorspronkelijk hanteerde + het 7e principe dat hij later heeft toegevoegd.

Wil jij meer leren over motiveren, leiding geven en beïnvloeden? Schrijf je dan in voor deze NLP Masterclass. Zoek je meer informatie  neem dan contact met ons op: bel 06 46 15 64 64 of Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. ons.

Data: zie Agenda onderaan op deze pagina
Aantal dagen:      3 online sessies
Werktijden: 09.00u tot 13.00u
Trainer: Bas Licher
Investering: € 990,00 excl. btw

Download hier het informatieblad masterclass Motiveren, leidinggeven en beïnvloeden

Agenda NLP Masterclass

Geen activiteiten gevonden
springest score 98
SocietyLogoSOCLOGO1
IC logo