joomla visitor

Wat is Identity Compass

Mensen die met mensen werken, zoals managers, P&O-adviseurs, opleiders en coaches, weten dat mensen enorm verschillen in hun manier van functioneren. Verschillen in wat ze willen, waar ze warm voor lopen, hoe ze denken of informatie onthouden en gebruiken. Iedereen doet ’t op een eigen manier.
Identity Compass meet motivaties en meet wat de voorkeuren zijn in de manier waarop mensen denken. En uit deze gegevens wordt een profiel opgesteld van persoonlijke denkvoorkeuren.

Andere instrumenten, zoals MBTI, Insights, Belbin etc., zijn gebaseerd op psychologische profielen. Dit zijn algemene beschrijvingen om mensen te kunnen indelen in een bepaalde groep (letters, kleur, ...).
Identity Compass is wezenlijk anders omdat het gericht is op de bouwstenen voor deze psychologische profielen. Identity Compass laat zien waarom mensen in een bepaalde groep vallen en wat ze zouden kunnen doen om te veranderen.

Identity Compass is geen test, het is niet goed of fout. Er wordt gemeten welke motieven en voorkeuren mensen hebben en van daaruit kan bepaald worden wat er eventueel veranderd kan worden om mensen beter te laten functioneren in een bepaalde functie. Identity Compass biedt handvatten voor ontwikkeling door coaching en/of training.

Identity Compass in de praktijk

Om mensen te motiveren, samen te laten werken of leiding te geven, is het belangrijk te weten waar men staat. Wat is de positie nu en hoe moeten mensen zich ontwikkelen?

Met Identity Compass ontdekt u wie voor welke taak het meest geschikt is. Of wat voor persoon er nog aan het team ontbreekt. En ook wat er moet gebeuren om mensen beter te laten samenwerken.

IC kompasPrecies het instrument dat nodig is bij:

  • Coaching en persoonlijke ontwikkeling
  • Coaching van teams, bijvoorbeeld MT, OR, productieteams etc.
  • Human Resource Management: werven, opleiden en ontwikkelen van personeel
  • People management van afdelingen en teams
  • Interim management van fusies, reorganisaties en outplacement
  • Oplossen van problemen op het gebied van communicatie en samenwerking
  • Motiveren van medewerkers

Het instrument Identity Compass

Identity Compass (IC) is een software pakket waarmee een profiel van persoonlijke denkvoorkeuren wordt opgesteld op basis van antwoorden op een online vragenlijst. Dit profiel wordt gepresenteerd in een rapport inclusief een globale uitleg over de betekenis van de uitslagen en toegelicht door een Identity Compass consultant (IC consultant). 
In het toelichtingsgesprek gaat de IC consultant uitgebreid in op de verschillende voorkeuren en ook op de onderlinge correlaties tussen de voorkeuren. Bepaalde combinaties van denkvoorkeuren hebben een directe invloed op iemands gedrag. Het inzicht in de onderlinge combinaties biedt dan ook mogelijkheden om desgewenst gedrag te veranderen. 

IC als instrument biedt een aantal mogelijkheden. De meest gebruikte variant is de combinatie van het meten van denkvoorkeuren en het meten van gemotiveerdheid in de functie, dit is de Professional met Job Motivation (Pro/JM). De Job Motivation (JM) meet in welke mate iemand gemotiveerd of gedemotiveerd wordt en of er sprake is van overbelasting in het werk (er wordt meer gevraagd van iemand dan dat zijn/haar competentie aan kan) of dat het werk misschien juist veel te saai is voor deze persoon. Daarnaast laat de JM zien hoe iemand de betrokkenheid van anderen ervaart in het werk.
De Pro/JM is daarom uitermate geschikt om te meten wat een bestaande organisatie nodig heeft om te kunnen verbeteren, te ontwikkelen, of om problemen op te lossen.

Het invullen van de vragenlijst neemt gemiddeld 40 - 60 minuten in beslag en dit kan op elk moment en op elke plek waar een online internetverbinding beschikbaar is. De resultaten van IC zijn te vergelijken met een goede assessment, waarbij het verschil is dat de medewerker niet 1 of 2 dagen afwezig is. De bespreking van het profiel met de medewerker neemt ca. 1 tot 1,5 uur in beslag.
Voor teams werkt een aansluitende teambespreking van de profielen verhelderend. Opeens is het duidelijk waarom iemand bepaalde gedrag vertoont en door deze inzichten ontstaat er meer begrip voor elkaar, wat de interne samenwerking weer verbetert.

Naast de Professional/Job Motivation biedt Identity compass: