joomla visitor

mindspa-webMindSpa

De MindSpa is een licht en geluid frequentie genererend apparaat een "breinmachine", die door middel van lichtsignalen en geluidsimpulsen bepaalde frequentiepatronen genereert die corresponderen met een gewenste staat van bewustzijn (Alfa-, Bèta-, Theta-, Delta-staat). De MindSpa frequentiepatronen worden, via ogen en oren, door de hersenen ontvangen en door het zogenaamde Frequency Following Response effect gaan de hersenen met de MindSpa frequentiepatronen meetrillen.

Frequenties


Onze hersenen werken voornamelijk in vier hersengolf frequentiegebieden:

 • Bèta frequenties van 13 tot 40 Hertz, is de staat van wakker en actief zijn. Hier vinden de meeste routinematige gedachten en handelingen plaats.
Wanneer de hersenen Bèta-golven produceren bevinden we ons in ons ‘dag’ bewustzijn en is de aandacht gericht op de buitenwereld. Wanneer er stress/spanning is, worden er in hogere mate Bèta-golven geproduceerd. Er is dan geen goede verhouding meer met de andere hersengolven en stress, nervositeit en gespannenheid gaan ontstaan. Dit kan weer tot gevolg hebben dat er problemen ontstaan, zoals slaapstoornissen en concentratieproblemen.
 • Alfa frequenties van 8 tot 13 Hertz, is de staat van ontspanning en attentie. In de hogere Alfa regionen vinden wij de heldere staat van ontspannen en moeiteloze aandacht.
Wanneer de hersenen Alfa-golven produceren bevinden we ons in een ontspannen toestand en is de aandacht meer gericht naar binnen. In deze staat kunnen we dagdromen, fantaseren, visualiseren en nemen we gemakkelijker informatie op en verbetert het geheugen.
 • Theta frequenties van 4 tot 8 Hertz, is de staat van diepe ontspanning en vrij stromende inwaartse attentie.
 Wanneer de hersenen Theta-golven produceren is de aandacht volledig naar binnen gericht. Deze staat komt onder andere voor tijdens onze REM-slaap, wanneer we dromen. Theta-golven worden ook geassocieerd met het opslaan van herinneringen in het lange termijn geheugen, intuïtie, buitenzintuiglijke waarneming, creativiteit.
 • Delta frequenties van 0,5 tot 4 Hertz, de droomloze diepe slaaptoestand waarin lichaam en geest regenereren.
Wanneer de hersenen Delta-golven produceren, bevinden we ons in een diepe slaap en zijn we ons niet bewust van onze situatie/omgeving. Delta-golven worden geassocieerd met de herstel stadia van slaap, empathie, intuïtie en zesde zintuig.
De linker- en rechter hersenhelft produceren onafhankelijk van elkaar hersengolven, de linker hersenhelft is actiever wanneer we ons bezig houden met logische en rationele denkprocessen. De rechter hersenhelft is actiever bij creativiteit en verbeelding. De meest optimale toestand wordt bereikt wanneer beide hersenhelften optimaal met elkaar samenwerken en meer in evenwicht met elkaar zijn. 

Licht


De MindSpa wordt geleverd met één bril met blauwe en witte LED lampjes. Door het patroon waarin de lichtjes flikkeren wordt een diepere ontspanning gecreëerd. De blauwe lichtjes hebben hetzelfde effect als de blauwe lucht en zijn belangrijk bij het opwekken van hersenhormonen, zoals melatonine en endorfine. Het gebruik van deze bril stimuleert het creëren van een 'goed gevoel', helpt positief bij slaapstoornissen en werkt positief voor het bioritme. 

Progressieve Ontspanningstraining - Progressive Relaxation Training™


Het gebruik van de MindSpa is een bijzonder effectieve methode om jouw hersenen te trainen om eenvoudig en snel in de gewenste diep ontspannende Alfa staat te bereiken. Elk programma brengt je progressief in diepere staten. Aangeraden wordt de programma's op jouw eigen comfortabele tempo te gebruiken. De progressieve trainingstechnieken maken het mogelijk makkelijk en snel positieve voordelen en verbeteringen te ervaren.

mindspa-web

Indicaties


De MindSpa kan onder andere gebruikt worden bij:

 • bestrijding van slapeloosheid
 • bestrijding van verslavingsverschijnselen
 • geestelijke en lichamelijke ontspanning
 • stabilisatie van emoties
 • stress-bestrijding c.q. totale en diepe ontspanning
 • verbetering concentratie/geheugen
 • verbetering bij Dyslexie
 • verbeteringen bij ADHD
 • verbetering van het leervermogen
 • verhoging van zelfbewustzijn
Er zijn 18 programma's op de MindSpa Geïnstalleerd:

 • 1 tot en met 6 “Progressieve Alfa Training Ontspanning”
 • 7 tot en met 12 “ Progressieve Diepe Theta Training”
 • 13 tot en met 15 “ Diepe Delta Golven Programma's”
 • 16 tot en met 18 “Cognitief Stimulerende Programma's”

-  nummer 16 geeft direct en snel verhoging van energie "Quick Boost ”
-  nummer 17 “Focus” training

-  nummer 18 “Concentratie” training

De effecten

 • Bèta frequenties hebben grote invloed op intelligentie, verhoogde attentie / ontspannen concentratie, stemming, emotionele stabiliteit en meer ....
Bèta 1 (15 tot 20 Hz) kunnen de mentale mogelijkheden, het IQ en de concentratie / focus verbeteren.
Bèta 2 (20 tot 38 Hz) kunnen alertheid verhogen.
 helderder doen denken
, betere concentratie
, betere attentie
, betere focus
 • Alfa frequenties komen voor in de vroege morgen en terwijl u dagdroomt. Deze staat maakt meer ontvankelijk voor diepere ontspanning (zoals meditatie) en geeft stress vermindering
, beter slapen
, beter geheugen en meer creativiteit.
 • Theta frequenties geven de staat van lichte slaap of zeer diepe ontspanning, dit is de staat waarin hypnose het meest effectief is.
Theta 1 = 3 tot 5 Hz. Met deze staat kan concentratie en de mogelijkheid om te focussen verbeteren.
Theta 2 = 5 tot 8 Hz. Een bijzonder diep ontspannen en droomrijke staat, waarin mentaal programmeren gemakkelijker wordt.
 • Delta frequenties zijn de laagste hersenfrequenties met een droomloze diepe slaaptoestand. Wanneer de dominante hersenfrequentie Delta is, geneest en herstelt het lichaam vanzelf. Onder de meeste omstandigheden droom je in de Delta staat niet, je bent je nergens van bewust en in een diepe herstellende slaap.
Het gebruik van de MindSpa is een methode om het het vermogen van de hersenen c.q. het brein te versterken. Door de nuttige breinfrequenties te trainen en te verbeteren, wordt je meer ontspannen, kan je beter focussen en krijgt je lichaam meer tijd om zich te herstellen..

Voor wie geschikt


Deze methode is geschikt voor volwassenen en kinderen. Uit praktijkervaringen en onderzoek blijkt dat het luisteren naar de frequenties een gunstige werking heeft op verschillende klachten en beperkingen. Ook voor hoog gevoelige mensen kan de MindSpa zeer helend werken. Bij kinderen kunnen goede resultaten worden behaald omdat hun hersenen nog in ontwikkeling zijn en daarom ook nog heel flexibel zijn. Voorwaarde is wel dat ze een halfuur redelijk rustig kunnen luisteren. Deze methode biedt ook verschillende mogelijkheden voor mensen die geen last hebben van klachten of beperkingen. Dus ook voor mensen die beter willen presteren, hun concentratievermogen c.q. focus en hun vermogen om te ontspannen willen verbeteren, is dit een bijzonder instrument voor persoonlijke ontwikkeling en groei.


Let op!
Voor mensen met epilepsie of een gelijksoortige kwaal raden wij het gebruik van de bril af.
 x