joomla visitor

Wat zijn scholingsuitgaven en wie mag ze aftrekken?

Scholingsuitgaven zijn uitgaven voor een door de belastingplichtige zelf gevolgde opleiding of studie met het oog op het verwerven van inkomen uit werk en woning. Ze zijn aftrekbaar in de categorie persoonsgebonden aftrekposten in box 1. Wordt de opleiding betaald door de (geregistreerde) partner, dan zijn de scholingskosten toch bij de belastingplichtige zelf aftrekbaar. Als de belastingplichtige die de opleiding volgde geen inkomen heeft, dan is het mogelijk om de kosten toe te rekenen aan de partner. 
Voor werkgevers en ondernemers zijn scholingsuitgaven, inclusief reis- en verblijfskosten, aftrekbaar van de winst.

Welke scholing is aftrekbaar?

Om aftrekbaar te zijn moet de opleiding zijn gevolgd:
 • voor de verbetering van de financieel-economische positie.
 • voor het op peil houden van kennis en vaardigheden, die je nodig hebt voor het verwerven of het behouden van inkomsten uit je huidige baan.

Hobby- of liefhebberij-cursussen zijn niet aftrekbaar, tenzij je er in de toekomst je werk van maakt. In dat geval kun je tot 5 jaar later met terugwerkende kracht de kosten verrekenen.
Alle RaVisie opleidingen, workshops en trainingen voldoen aan de fiscale criteria voor aftrekbaarheid.

Welke kosten zijn aftrekbaar?

Aftrekbaar zijn uitgaven die direct verband houden met het scholingstraject zoals lesgeld en kosten voor leerboeken.

Welke kosten zijn niet aftrekbaar? 

 • kosten van levensonderhoud,
 • de kosten van een werk- of studeerruimte,
 • de reis- en verblijfskosten,
 • vakliteratuur (geen leerboek of leermiddel),
 • rentekosten als je je scholing betaald met geleend geld.

Je kunt het bedrag van de studieschuld wel onderbrengen in box 3, waardoor je minder 'heffing op rendement uit vermogen' betaalt.

Hoeveel kun je aftrekken? 

Per fiscale partner zijn scholingsuitgaven boven 250,- aftrekbaar met een maximum van 15.000,- per kalenderjaar, vermeerderd met een eventueel recht op aftrek van de vaste bedragen in het kader van de Wet op de studiefinanciering. Van het aftrekbare bedrag kun je afhankelijk van je belastbare inkomen tussen de 33 en 52% verrekenen.
 

Tips 

 • Wegens de niet-aftrekbare drempel kan het voordelig zijn de kosten voor bijvoorbeeld een meerjarige opleiding in een keer te betalen (bijvoorbeeld als je in 1 jaar de NLP Practitioner en de NLP Master Practitioner doet).
 • De kosten van een studie of opleiding met het oog op het verwerven van inkomen in box 1 mogen vrijwel altijd door je werkgever belastingvrij worden vergoed.
 • Soms kan het voordelig zijn om een deel van het (belastbare) salaris om te laten zetten in een belastingvrije vergoeding voor scholingsuitgaven, want over de vergoeding hoeft geen loonheffing te worden ingehouden.
 • Wel heeft een lager salaris negatieve consequenties voor een eventuele sociale uitkering.
 • Vraag je werkgever al je scholingsuitgaven te betalen (werkgever kan de btw terugvorderen) en het totaalbedrag van je terug te vorderen. Dit is dan voor jou volledig aftrekbaar als negatief loon. Ook dan vervalt de niet aftrekbare drempel van 250,-.

Kijk ook op de site van de belastingdienst, de bron van deze informatie.