joomla visitor

Xlence™

De XLence™ opleiding is gericht op het opleiden en certificeren van Life Coaches, Business Coaches en NLP Trainers.

XLence™ gaat gaat verder dan Neuro Linguïstisch Programmeren (NLP). De focus van NLP is op het herprogrammeren van bepaalde patronen in het neurologische brein, zodat denken en gedrag gestuurd en/of veranderd kunnen worden. Met XLence™ gaan we in op de oorzaken die achter het denken verborgen zitten. Dus oorzaak gericht i.p.v. symptoomgericht.

In de wetenschappelijke wereld wordt nog door velen de theorie gehanteerd dat het 'denken' voortvloeit uit hersenactiviteiten en dat 'bewustzijn' wordt gezien als iets dat kan waarnemen en reageren.
In de zoektocht naar een nieuwe theorie, die alles kan verklaren en waarin de relativiteitstheorie en de kwantum mechanica naadloos zouden moeten inpassen, zijn ontdekkingen gedaan waardoor “bewustzijn” nu wordt gezien als de basis van alles. Bewustzijn is energie en is informatie waaruit de bouwstenen zijn gecreëerd voor dat wat we zien als materie.

XLence™ is gebaseerd op NLP en op onderdelen uit de theorie dat het ‘bewustzijn’ de basis is voor ‘Alles’ en waarbij denken wordt gezien als een deel van het ‘bewustzijn’.
In de XLence™ opleiding worden vragen beantwoord als:
 • waar komen waarden vandaan?
 • wat zijn overtuigingen en hoe werken ze?
 • hoe ontstaan metaprogramma’s?
 • waarom werkt NLP?
Vragen die worden beantwoord door onderzoeksresultaten uit o.a. de kwantumfysica, de neuropsychologie en de epigenetica.

Met de XLence™ opleiding leer je:
 • welke factoren belangrijk zijn in het ‘denken’ en hoe je die factoren kunt sturen
 • hoe je bewust kan worden van wat er in het onbewuste gebeurt
 • om een meer holistische benadering te ontwikkelen en hoe je NLP daarin kan toepassen
 • als coach leer je om mensen heel precies te sturen in hun beleving van de werkelijkheid, waardoor je in staat bent om snel en effectief veranderingen bij coachee in het onbewuste te installeren
 • de business coach leert hoe je medewerkers en teams beter kunt sturen waardoor hun effectiviteit wordt vergroot en ze met meer plezier naar het werk gaan
 • als trainer leer je hoe je nog effectiever en efficiënter kunt trainen en zonodig ook coachen
 • je leert wat de essentie is voor leren en voor het veranderen van denken en gedrag

Details opleiding XLence™
Opzet van de opleiding
Referenties

pdfDe brochure komt binnenkort beschikbaar

Details opleiding XLence™

Adres: NLP Atelier, Meent 13, 3931 MD Woudenberg
  Routebeschrijving

Aantal dagen:

Life coach        10
Business coach 10
NLP trainer    14 + stages

Data: zie agenda in de rechterkolom
Werktijden: 10.00u tot 17.00u
Lunch: wordt verzorgd door RaVisie
Trainer: Bas Licher
Investering: zie inschrijfformulier
Certificaat: RaVisie 

Toelatingseisen
 • Afgeronde NLP Practitioner + NLP Master Practitioner opleiding
 • Een gesprek vooraf kan onderdeel zijn van de procedure om je NLP kennis en vaardigheid en/of je motivatie te toetsen.

Opzet van de opleiding

De opleiding is opgebouwd uit modules:

XLence™ Coachen
XLence
Bus. coach Life coach NLP trainer IC Hypn. Afrond. Totaal
Business coach X X       X 10*
Life coach X   X      X X 10*
NLP Trainer X X X  X   X X 14*
Dagen 5 2 2 2 2 2 1  
* exclusief stages.

 • Coachen met XLence: de essentie van coaching, wat is de effectiefste manier om het denken te sturen. Werken met waarden, overtuigingen en states (emoties) en toepassen in de praktijk. Gesprekstechnieken om snel de oorzaken achter denken en gedrag te vinden. Technieken voor het induceren van states om het denken te kunnen sturen/veranderen en technieken om samen met coachee het probleem op te lossen. (5 dagen in 2 blokken). Op de eerste dag: over de XLence opleiding en de vereisten en voorwaarden om te slagen en over communiceren, informatie en bewustzijn
 • Business coach: De essentie van leiderschap. Motiveren van mensen. Coachen van teams op alle niveaus. Factoren en eigenschappen die beïnvloeding sturen, zoals neuromarketing, nudging, framing. Ervaringen en toepassingen in de praktijk (2 dagen)
 • Life coach: subtiel toepassen van hypnose in coaching, bespreking van methoden en behandelen van voorbeelden uit de praktijk.
 • NLP trainer: hoe breng je NLP kennis en technieken over in een training + opzet voor (NLP) trainingen en workshops, behandeling van alle NLP technieken en waarom werken NLP technieken. (2 dagen)
 • Identity Compass (IC): training voor de licentie als Identity Compass consultant en het gebruik van de software.
 • Hypnose: Milton taal, Elman inductie, metaforen, technieken om hypnoses te verdiepen, werken met trauma's, fobieën en allergieën, overtuigingen veranderen in het onbewuste, hypnose voor pijn bestrijding en het schrijven van effectieve hypnoses. (3 dagen)
 • Afronding theoriedeel: elke deelnemer krijgt een eindopdracht die past bij zijn of haar leven/werk/functie. (1 dag)
 • Praktijkstage Coaches: 10 uur met verschillende cliënten
 • Praktijkstage NLP trainer, tenminste:
   - 1x meelopen/observeren in een NLP Practitioner opleiding,
   - 1x assisteren bij een NLP Practitioner opleiding,
   - een NLP techniek behandelen en de groep begeleiden bij het oefenen,
   - 1x assisteren bij een NLP Master Practitioner opleiding,
   - een opzet maken voor een NLP practitioner opleiding +  programma toelichten,
   - een NLP Practitioner opleiding organiseren en geven.

De XLence™ opleiding start met de Coach module. Alle andere modules kunnen daarna in willekeurige volgorde gevolgd worden, ook verspreid over meer jaren. De stages voor NLP trainers moeten binnen 3 jaar worden afgerond.


XLence™ is ontwikkeld door Ben & Bas Licher van RaVisie en is een verdieping in NLP voor NLP Master Practitioners.

Referenties

woensdag 20 december 2017
Bas Licher schrijft
NLP Xlence™ is een verdieping op de andere NLP Opleidingen van RaVisie (Woudenberg).
Heel leerzaam en leuk, een echte ontdekkingsreis naar het HOE en WAAROM werk van NLP('ers).
Voor mij persoonlijk een zeer rijke aanvulling op wat ik al in eerdere opleidingen heb opgedaan aan kennis en kunde....
Ik kreeg antwoorden (gaf ze soms zel ...
Lees meer
vrijdag 08 december 2017
Bas Licher schrijft
Na het volgen van de NLP-practitioner ging er letterlijk en figuurlijk een wereld voor me open. Daar vlak achteraan de Master-Practitioner gevolgd. Toen heb ik geleerd hoe ik mijn kijk, gevoel op de wereld(beeld) kon veranderen en ook hoe ik anderen met een positievere blik naar de wereld kan laten kijken en vooral laten ervaren. Sindsdien elke sec ...
Lees meer