joomla visitor

Hoe is NLP ontstaan?

NLP is ontstaan in de jaren '70.  Richard Bandler (student aan de universiteit van Santa Cruz) en John Grinder (medewerker van de universiteit van Santa Cruz) beschreven de modellen die inzicht geven in hoe sommige mensen - onder gelijke omstandigheden - beter functioneren dan anderen. Zij bestudeerden o.a. Fritz Perls, een van de grondleggers van de Gestalt-therapie, Virginia Satir, een beroemde familie- en relatietherapeute, Milton Erickson, een bijzonder succesvolle klinisch psychiater en hypnotherapeut, en Gregory Bateson, een geniale antropoloog en filosoof.

De eerste NLP opleidingen werden gegeven door Bandler en Grinder. De eerste NLP-studenten trainden weer anderen. Hierna werden mensen opgeleid door de leerlingen van deze mensen, enzovoort. NLP-trainingen vervaagden van de modellering van de meesters tot een groep van mensen die de technieken doorgaven, gebruik makend van traditionele onderwijsmethoden.

In jaren '90 van de vorige eeuw heeft Richard Bandler een aantal grote vernieuwingen doorgevoerd in NLP.

Wie is Richard Bandler?

Richard BandlerRichard Bandler was tijdens zijn studie gericht op het programmeren van computers om hologrammen te maken. Om geld bij te verdienen had hij een baantje en daarvoor moest hij gesproken teksten uitschrijven van een film over een therapeut. En tijdens dat uitschrijven viel hem op dat de therapeut bepaalde taalpatronen gebruikte, waardoor hij heel effectief was in zijn werk. Dat was het begin van NLP.

Begin jaren ‘90 heeft Richard Bandler nieuwe impulsen gegeven aan NLP. Het NLP van modelleren en technieken werd toen getransformeerd naar NLP op conversatieniveau dat erop gericht is om op een eenvoudige en snelle manier onbewuste gedragspatronen te veranderen. Het NLP van Richard Bandler is geen technisch systeem meer met slimme trucs en gekunstelde technieken, maar een methode op conversatieniveau die helemaal past bij de 21e eeuw.

Een andere verandering was de nieuwe lesmethode die Richard Bandler introduceerde; het nieuwe NLP gebruiken om NLP aan anderen te leren. Door deze methode leer je sneller en daarnaast ook nog onbewust en kun je NLP nu in 7 achtereenvolgende dagen leren, in plaats van 16-21 dagen verspreid over een aantal maanden.

Society of NLP™

De Society of NLPTM is opgericht door Richard Bandler en is de oudste en grootste organisatie voor NLP in de wereld. John La Valle is de voorzitter van de Society of NLPTM en regelt alle aanvragen voor NLP certificaten.

Richard Bandler en John La Valle zijn, ondersteund door Kathleen la Valle, actief met het ontwikkelen van NLP en met het opleiden van nieuwe NLP Practitioners, Master Practitioners en NLP trainers. De manier waarop Richard NLP onderwijst is in de loop der jaren verder ontwikkeld naar 'hoe eenvoudiger, hoe beter'. In de afgelopen 40 jaar heeft Richard Bandler heel veel boeken, DVD's en CD's geproduceerd. In de RaVisie webwinkel vind je een aantal van deze DVD's en CD's.

Richard Bandler is tevens de ontwikkelaar van Design Human Engineering® en van Neuro Hypnotic Repatterning®.

certificaat van de Society of NLP verlengen

Heb je geen RaVisie certificaat maar nog een certificaat van de Society of NLP dan moet je dat elke 3 jaar verlengen. De datum voor verlenging staat rechtsonder op het certificaat.

  • Verlengen is gratis.
  • Je vult je adresgegevens en het nummer op het 'gouden zegel' in via de link hieronder.
  • Als je ook een NLP Master Practitioner hebt, hoef je je NLP Practitioner certificaat niet te verlengen.

Om te verlengen klik je hier en vul je het formulier in.