joomla visitor
NLP verder in ontwikkeling bij RaVisie

NLP is in de 70-er jaren van de vorige eeuw ontwikkeld met het doel om gedrag te kunnen veranderen. Richard Bandler and John Grinder gebruikten het modelleren als hulpmiddel om het gedrag van mensen, die excelleerden in hun werk, te kunnen overnemen. De mogelijkheid om gedrag te kunnen sturen/aanpassen/veranderen bood ook mogelijkheden om belemmerend gedrag te veranderen naar een beter gedrag voor die persoon. 

De technieken die werden ontwikkeld waren vooral gericht op het veranderen van strategieën (patronen in het denken). Ook werden er technieken toegevoegd om beter te kunnen communiceren. Het META model is hierbij een belangrijk hulpmiddel en met herkaderen en met het gebruik van metaforen konden overtuigingen worden beïnvloed. In de 90-er jaren voegde Richard Bandler hypnose toe aan NLP met het doel om NLP sneller, efficiënter en vooral eenvoudiger te maken. Via hypnose kunnen strategieën direct in het onbewuste worden veranderd, zonder tussenkomst van het bewuste denken.

Neuro Linguïstisch Programmeren, het programmeren van neuronen m.b.v. taal is bedoeld om gedrag te beïnvloeden, te veranderen. Gedrag wordt gecreëerd door het denken. NLP technieken zijn er dan ook op gericht om de strategieën (de patronen) in het denken te veranderen.

Mijn ervaring met NLP is dat het meestal goed werkt en dat gedrag op een redelijk simpele manier aangepast kan worden. Maar ik heb ook ervaren dat NLP niet altijd werkt. Zowel bij mijzelf als bij andere NLP-ers, waaronder Richard Bandler, heb ik gemerkt dat er gevallen zijn waarin NLP niet dat effect heeft wat het theoretisch zou moeten hebben. Soms werkt NLP in die gevallen kort, waarna er toch weer een terugval is naar het oude gedrag en soms werkt ’t helemaal niet. Desondanks werd er in NLP wereld nooit getwijfeld aan het nut en de mogelijkheden van NLP.

Pas toen ik in de afgelopen jaren op een andere manier ben gaan denken over bewustzijn en ontdekte wat de effecten van bewustzijn zijn op denken en gedrag, werd mij duidelijk waarom NLP niet altijd werkte. De oorzaken daarvoor zitten in de onbewuste overtuigingen.

Eén van de uitgangspunten (vooronderstellingen) van NLP is dat het proces van denken belangrijker is dan de inhoud ervan en een ander uitgangspunt is dat er een “positieve intentie” zit achter elk gedrag. Het eerste uitgangspunt stelt dat strategieën (denkpatronen) bepalend zijn voor gedrag en dat als we strategieën veranderen dit een ander gedrag tot gevolg heeft. Met NLP leer je dat de ‘Hoe’-vraag belangrijk is: “Hoe doe je het om dit gedrag te creëren?” 

Het andere NLP uitgangspunt stelt dat elk gedrag gericht is op het bereiken van iets positiefs (gedrag is erop gericht om een waarde te bereiken of in stand te houden). We weten dat er verschillende manieren zijn om aan een bepaalde waarde te voldoen en daarom stelt de NLP-er de vraag “heb je een andere manier om deze positieve intentie in stand te houden of te bereiken?” Bij een positieve reactie is dat voldoende om het gedrag te gaan veranderen door het uitvoeren van een NLP techniek. Over ’t algemeen wordt er niet nagedacht over waarom deze waarde zo belangrijk is. De ‘Waarom’-vraag wordt gezien als niet interessant, dat is inhoud wordt er dan gezegd.

In de afgelopen jaren heb ik ontdekt dat de rol van overtuigingen op iemands leven veel groter is dan in NLP wereld wordt gedacht. Het denken wordt namelijk aangestuurd vanuit overtuigingen, we kunnen denken daarom zien als een symptoom van overtuigingen. Op die manier is een bepaald gedrag een symptoom van specifieke overtuigingen. Als we de oorzaken voor gedrag kunnen veranderen zijn we veel effectiever en efficiënter dan wanneer we ons alleen richten op het veranderen van de strategieën in ons denken. Met NLP waren we dus eigenlijk bezig met symptoombestrijding.

Daarom vind ik het belangrijk om meer aandacht aan te geven aan overtuigingen in de NLP opleidingen.  Met name in de NLP master practitioner gaan we uitgebreid aan de slag met overtuigingen. Dan leer je meer over de functie van overtuigingen in het denken en met welke technieken je overtuigingen kunt sturen, zodat NLP technieken daarna beter werken en soms helemaal niet meer nodig zijn. In de nieuwe NLP zijn de ‘Hoe’- en ‘Waarom’-vraag allebei belangrijk, waarbij de ‘Waarom’-vraag zelfs de belangrijkste is. De waarom slaat in dit geval op de achterliggende overtuigingen. Waarom heeft iemand deze overtuigingen en wat is het effect daarvan op het denken en dus het gedrag.?

In de XLence opleiding van RaVisie leren de coaches meer over overtuigingen, het uitvragen en analyseren van overtuigingen en manieren om het belang van specifieke overtuigingen op het denken te kunnen sturen en ook hoe je nieuwe overtuigingen kunt creëren. Coaching wordt op deze manier nog effectiever.

In de NLP master class over waarden en overtuigingen leer je meer over dit onderwerp. Klik hier voor de data en om je in te schrijven.

Wil je meer weten over hoe ik ontdekt heb dat overtuigingen zo’n belangrijke rol spelen en bijvoorbeeld ook hoe overtuigingen worden gecreëerd? Schrijf je dan in voor de workshop Bewustzijn. Klik hier voor de data en om je in te schrijven.
 x 

Agenda kennismaken

sept
3

03/09/2020 19:30 - 21:00

sept
5

05/09/2020 10:30 - 16:00

sept
29

29/09/2020 19:30 - 21:00

okt
10

10/10/2020 10:30 - 16:00

okt
11

11/10/2020 10:00 - 17:00

okt
22

22/10/2020 10:30 - 16:00

Agenda NLP Practitioner

aug
10

10:00 10/08/2020 - 18:00 16/08/2020

okt
26

10:00 26/10/2020 - 18:00 01/11/2020