joomla visitor
NLP verder in ontwikkeling bij RaVisie

NLP is in de 70-er jaren van de vorige eeuw ontwikkeld met het doel om gedrag te kunnen veranderen. Richard Bandler and John Grinder gebruikten het modelleren als hulpmiddel om het gedrag van mensen, die excelleerden in hun werk, te kunnen overnemen. De mogelijkheid om gedrag te kunnen sturen/aanpassen/veranderen bood ook mogelijkheden om belemmerend gedrag te veranderen naar een beter gedrag voor die persoon. 

De technieken die werden ontwikkeld waren vooral gericht op het veranderen van strategieën (patronen in het denken). Ook werden er technieken toegevoegd om beter te kunnen communiceren. Het META model is hierbij een belangrijk hulpmiddel en met herkaderen en met het gebruik van metaforen konden overtuigingen worden beïnvloed. In de 90-er jaren voegde Richard Bandler hypnose toe aan NLP met het doel om NLP sneller, efficiënter en vooral eenvoudiger te maken. Via hypnose kunnen strategieën direct in het onbewuste worden veranderd, zonder tussenkomst van het bewuste denken.

Neuro Linguïstisch Programmeren, het programmeren van neuronen m.b.v. taal is bedoeld om gedrag te beïnvloeden, te veranderen. Gedrag wordt gecreëerd door het denken. NLP technieken zijn er dan ook op gericht om de strategieën (de patronen) in het denken te veranderen.

Mijn ervaring met NLP is dat het meestal goed werkt en dat gedrag op een redelijk simpele manier aangepast kan worden. Maar ik heb ook ervaren dat NLP niet altijd werkt. Zowel bij mijzelf als bij andere NLP-ers, waaronder Richard Bandler, heb ik gemerkt dat er gevallen zijn waarin NLP niet dat effect heeft wat het theoretisch zou moeten hebben. Soms werkt NLP in die gevallen kort, waarna er toch weer een terugval is naar het oude gedrag en soms werkt ’t helemaal niet. Desondanks werd er in NLP wereld nooit getwijfeld aan het nut en de mogelijkheden van NLP.

Pas toen ik in de afgelopen jaren op een andere manier ben gaan denken over bewustzijn en ontdekte wat de effecten van bewustzijn zijn op denken en gedrag, werd mij duidelijk waarom NLP niet altijd werkte. De oorzaken daarvoor zitten in de onbewuste overtuigingen.

Eén van de uitgangspunten (vooronderstellingen) van NLP is dat het proces van denken belangrijker is dan de inhoud ervan en een ander uitgangspunt is dat er een “positieve intentie” zit achter elk gedrag. Het eerste uitgangspunt stelt dat strategieën (denkpatronen) bepalend zijn voor gedrag en dat als we strategieën veranderen dit een ander gedrag tot gevolg heeft. Met NLP leer je dat de ‘Hoe’-vraag belangrijk is: “Hoe doe je het om dit gedrag te creëren?” 

Het andere NLP uitgangspunt stelt dat elk gedrag gericht is op het bereiken van iets positiefs (gedrag is erop gericht om een waarde te bereiken of in stand te houden). We weten dat er verschillende manieren zijn om aan een bepaalde waarde te voldoen en daarom stelt de NLP-er de vraag “heb je een andere manier om deze positieve intentie in stand te houden of te bereiken?” Bij een positieve reactie is dat voldoende om het gedrag te gaan veranderen door het uitvoeren van een NLP techniek. Over ’t algemeen wordt er niet nagedacht over waarom deze waarde zo belangrijk is. De ‘Waarom’-vraag wordt gezien als niet interessant, dat is inhoud wordt er dan gezegd.

In de afgelopen jaren heb ik ontdekt dat de rol van overtuigingen op iemands leven veel groter is dan in NLP wereld wordt gedacht. Het denken wordt namelijk aangestuurd vanuit overtuigingen, we kunnen denken daarom zien als een symptoom van overtuigingen. Op die manier is een bepaald gedrag een symptoom van specifieke overtuigingen. Als we de oorzaken voor gedrag kunnen veranderen zijn we veel effectiever en efficiënter dan wanneer we ons alleen richten op het veranderen van de strategieën in ons denken. Met NLP waren we dus eigenlijk bezig met symptoombestrijding.

Daarom vind ik het belangrijk om meer aandacht aan te geven aan overtuigingen in de NLP opleidingen.  Met name in de NLP master practitioner gaan we uitgebreid aan de slag met overtuigingen. Dan leer je meer over de functie van overtuigingen in het denken en met welke technieken je overtuigingen kunt sturen, zodat NLP technieken daarna beter werken en soms helemaal niet meer nodig zijn. In de nieuwe NLP zijn de ‘Hoe’- en ‘Waarom’-vraag allebei belangrijk, waarbij de ‘Waarom’-vraag zelfs de belangrijkste is. De waarom slaat in dit geval op de achterliggende overtuigingen. Waarom heeft iemand deze overtuigingen en wat is het effect daarvan op het denken en dus het gedrag.?

In de XLence opleiding van RaVisie leren de coaches meer over overtuigingen, het uitvragen en analyseren van overtuigingen en manieren om het belang van specifieke overtuigingen op het denken te kunnen sturen en ook hoe je nieuwe overtuigingen kunt creëren. Coaching wordt op deze manier nog effectiever.

In de NLP master class over waarden en overtuigingen leer je meer over dit onderwerp. Klik hier voor de data en om je in te schrijven.

Wil je meer weten over hoe ik ontdekt heb dat overtuigingen zo’n belangrijke rol spelen en bijvoorbeeld ook hoe overtuigingen worden gecreëerd? Schrijf je dan in voor de workshop Bewustzijn. Klik hier voor de data en om je in te schrijven.

HIJ KAN HET BETER DAN IK... ZIJ IS HEEL GOED IN... IK BEN MINDER...

Veel mensen vergelijken zichzelf vaak met anderen, maar wat vergelijken ze eigenlijk.

Als we naar de sport kijken dan bepalen metingen wie het beste, het snelste of het handigste is. De snelste over een bepaalde afstand, diegene die het verst komt binnen een bepaalde tijd of wie de hoogste score behaalt. De ene keer wint de één, een volgende keer een ander. De verschillen zijn soms minimaal, maar bepalen de 'beste' van dat moment voor die specifieke race of dat duel.

Terug naar mensen die zichzelf vergelijken met anderen. Zij kijken meestal ook naar iets specifieks in de ander en vergelijken dat met dezelfde eigenschap van hen zelf en komen tot de conclusie dat zij minder zijn. 

Sporters worden altijd op één punt vergeleken, waar ze misschien wereldkampioen in zijn, maar zelden zijn er sporters die op meer vlakken wereldkampioen worden. Om sporters onderling te vergelijken als mens wordt helemaal lastig, want er zijn dan gewoon teveel factoren die een rol spelen met veel te grote verschillen. Wie is er beter, de wereldkampioen schaken of de wereldkampioen schaatsen op de 1500 m? Het zijn 2 verschillende mensen met allebei unieke eigenschappen. Bij het vergelijken van de ene kwaliteit is de één beter en bij het vergelijken van een andere kwaliteit is de ander beter. 

Waarom kijken we dan steeds naar dat waarin de ander beter is. Om de simpele reden dat we de andere eigenschappen (dat wat we goed kunnen) 'normaal' vinden. Wat de ander doet is dan voor ons bijzonder, maar het omgekeerde geldt natuurlijk ook. Als je aan je vrienden vraagt waar je goed in bent dan krijg je waarschijnlijk een aantal eigenschappen te horen waarvan zij vinden dat jij daar goed in bent, terwijl jij denkt dat 'normaal' is.

We kunnen mensen onderling vergelijken op één of misschien een paar eigenschappen maar niet in hun totaliteit als persoon. Daarbij komt dat eenieder vanuit de eigen perceptie de werkelijkheid interpreteert en die werkelijkheid is voor iedereen weer anders. Wat de één interpreteert als 'beter', interpreteert een ander misschien als 'normaal' of zelfs als 'slechter'.

In plaats van jezelf neer te halen kun je misschien beter geloven wat anderen over jou zeggen en bedenken dat ze gelijk hebben, want als iets voor jou zo eenvoudig is, dan moet je daar wel heel goed in zijn. In hun ogen ben jij de wereldkampioen. Dus wees de wereldkampioen.
En als je dan zo goed bent in wat je kunt of weet, wat kan je dan doen om nog beter te worden? Door jezelf met jezelf te vergelijken en te bepalen wat je van nu beter gaat doen.

Zelfvertrouwen, zelfverzekerdheid, in je kracht staan . . .

zijn voor veel mensen een wens. En de vraag die ze hebben, is "Hoe moet ik dat doen?"

Inderdaad, hoe doe je het om zelfvertrouwen te hebben, om zelfverzekerd te zijn. Wat is het mechanisme, het geheim, dat hier achter zit? Laten we beginnen bij het einde.
Als je vol zelfvertrouwen bent, in je kracht staat, dan kun je dat voelen. Het is een fysieke gewaarwording en tegelijkertijd stemmen je gedachtes overeen met dit gevoel. Je twijfelt niet, je bent vol zelfvertrouwen.

In de opleiding Neuro Linguïstisch Programmeren (NLP) leer je dat het gevoel wordt gecreëerd door het denken. Dit betekent dat je eerst je gedachten moet sturen voordat je je vol zelfvertrouwen kunt voelen.

Er is nog niemand die precies uit kan leggen wat 'denken' precies is, maar we weten intussen wel welke factoren hierbij een rol spelen. Het denken wordt o.a. gestuurd door motivaties, iets dat iemand belangrijk vindt en die persoon moet dan ook geloven dat hij of zij het kan. Dit laatste heeft te maken met 'overtuigingen'. Deze motivaties zijn het begin van het denkproces en dus ook voor het proces om bijvoorbeeld zelfvertrouwen te creëren.

In NLP noemen we dit proces van denken en creëren een gedrag. We hebben het dan weer over "hoe doe je het", maar we weten nu dat aan elke 'Hoe' een 'Waarom' voorafgaat. Dat iemand het lastig vindt om zelfvertrouwen te creëren zit 'm eigenlijk altijd in het 'Waarom'. 

Het hele denkproces gebeurt voor het grootste deel op een niveau dat we het onbewuste noemen. We weten niet eens hoe we iets doen, zelfvertrouwen hebben bijvoorbeeld, en waarom we dat zo belangrijk vinden en dat we ervan overtuigd zijn dat we zelfvertrouwen kunnen hebben. Het zijn allemaal onbewuste denkpatronen en om iets in het onbewuste te kunnen veranderen moeten we begrijpen hoe het onbewuste werkt.

Maar ook zonder deze kennis kun je jezelf in een bepaalde state brengen. Begin met het herinneren van één of meer situaties waarin je de state wel had, die je nu mist. Neem de herinnering met het sterkste effect dat je toen had. Denk weer aan wat er toen gebeurde, alsof je het weer helemaal voor je ziet, misschien herinner je ook de geluiden van toen en laat de gebeurtenis weer heelemaal opleven op dit moment. Waarschijnlijk krijg je dan ook het gevoel erbij wat je toen had. Hou dit gevoel vast, maak 't wat sterker en laat dit gevoel helemaal door je heen gaan. Zeg tegen jezelf dat je het voelt en bedenk dan waarom dit gevoel zo belangrijk voor je is. Wat betekent 't voor je.

En als je dit gevoel helemaal door je heen voelt gaan en je weet waarom het zo belangrijk voor je is, dan zeg je tegen jezelf "Dit is wie ik ben, ik ben vol {noem het gevoel}". Terwijl je dit gevoel vasthoudt, bedenk dan in welke situatie(s) je dit gevoel wilt hebben. Creëer de gedachten dat je jezelf ziet in de situatie, terwijl je helemaal in dit gevoel bent. Herhaal dit een aantal keren, zodat je eraan went om dit gevoel dan te hebben.

Oefen dit een aantal keren, bijvoorbeeld 's morgens als je net wakker bent geworden. Je zult merken dat je op een gegeven moment vergeet om het te doen, omdat het 'gewoon' voor je is geworden om dit gevoel te hebben.

"Als je weet hoe je denkt, kun je zelf bepalen hoe je je wilt voelen."
 x 

Agenda kennismaken

nov
20

20/11/2021 10:00 - 15:30

dec
18

18/12/2021 10:00 - 15:30

jan
15

15/01/2022 10:00 - 15:30

feb
19

19/02/2022 10:00 - 15:30

mrt
26

26/03/2022 10:00 - 15:30

apr
30

30/04/2022 10:00 - 15:30

Agenda NLP Practitioner