joomla visitor

Workshop bewustzijn

Het overlijden van Ben in 2016 heeft mij aangezet om op zoek te gaan naar antwoorden op de vraag wat ‘Leven en Dood’ precies is. Na een aantal boeken over Boeddhisme te hebben gelezen begreep ik dat ik moest uitzoeken wat ‘Bewustzijn’ precies is en ben ik in de kwantumfysica gedoken en vervolgens in de epigenetica.

Het is bekend dat er allerlei natuurkundige wetten bestaan waar de wereld om ons heen aan voldoet. Het lijkt er dan ook niet op dat de natuur ‘at random’ werkt, maar dat er een structuur bestaat waarbinnen de wereld/de natuur is gecreëerd. Deze informatie moet ergens zijn vastgelegd en beschikbaar zijn voor Alles in de kosmos. Blijkbaar kan bewustzijn dit interpreteren en de energie op een manier gebruiken waardoor materie kan bestaan. Zou dit ook betekenen dat atomen gevormd worden door bewustzijn? Want hoe weten atomen hoe ze een atoom kunnen zijn? Door de informatie in de energie van de bouwstenen van een atoom? Het lijkt er wel op.

De kwantumfysica gaat er vanuit dat alles energie is en dat alle energie informatie is. Dat betekent dat er ook iets moet zijn dat die informatie kan lezen/interpreteren en dat is een energie die bewustzijn wordt genoemd. Dat betekent dat iets alleen kan bestaan als het over een vorm van bewustzijn beschikt om te kunnen interpreteren wat het moet doen o te kunnen bestaan.

Dit houdt bijvoorbeeld in dat een atoom een vorm van bewustzijn in zich heeft. Als een atoom een bewustzijn heeft dan hebben 2 atomen 2 bewustzijnsvormen en moleculen hebben het totaal van alle atomen. We weten dat een rots een brok steen is dat uit allerlei moleculen bestaat en dat is het. Het bewustzijn van de moleculen, van de rots reageert niet noemenswaardig op de omgeving.

Anders is dit zodra moleculen iets vormen dat wel begint te reageren op de omgeving, cellen, organismen. Blijkbaar beschikt de cel, het organisme over een bewustzijn dat meer kan.
In de evolutie ontstaat plotseling iets dat we ‘leven’ noemen en zien we dat de organismen zich meer en meer kunnen ontwikkelen door een bewustzijn dat steeds beter kan waarnemen, interpreteren en reageren.

Atomen, moleculen, cellen beschikken over informatie m.b.t. hun eigen constructie en bij cellen bestaat ook de mogelijkheden tot reageren. Maar informatie over of iets belangrijk of onbelangrijk, of goed of fout is, zit bij de geboorte nog niet in het bewustzijn. De drang om te overleven, samenwerking en drang naar de best mogelijke ontwikkeling zijn wel meegegeven.
Uit de epigenetica is duidelijk geworden dat bewustzijn kan leren. Mensen leren door ervaringen en door het overnemen van informatie. Bewustzijn is in staat om informatie creëren.

In deze workshop ga ik in op wat bewustzijn is en hoe het ieders leven beïnvloedt.

GEGEVENS WORKSHOP Bewustzijn

Adres: 't Atelier, Meent 13, 3931 MD Woudenberg
  Routebeschrijving
Aantal dagen: 1
Aantal deelnemers Maximaal 12
Agenda: zondag 18 oktober 2020
Werktijden: 11.00u tot 17.00u
Trainers: Bas Licher
Investering: € 25,00 incl. btw
Bijzonderheden: Eigen lunchpakket meenemen
 x 

Agenda Openmindhuis

okt
3

03/10/2021 13:30 - 16:30

okt
16

16/10/2021 11:00 - 16:00

nov
6

06/11/2021 13:30 - 16:30