joomla visitor
Korte agendatoon de hele agenda

NLP Practitioner Opleiding

12 sept
NLP Practitioner
12/09/22 10:00 - 18/09/22 18:00

NLP Master Practitioner opleiding

14 nov
NLP Master Practitioner: blok 1
14/11/22 10:00 - 20/11/22 18:00
15 dec
NLP Master Practitioner: blok 2
15/12/22 10:00 - 17/12/22 18:00

NLP Xlence opleiding

9 sept
XLence™ Certificering
09/09/22 10:00 - 17:00
29 sept
XLence™ NLP
29/09/22 10:00 - 01/10/22 17:00

NLP Masterclass workshops

10 nov
Hypnose training
10/11/22 10:00 - 12/11/22 17:00

Zakelijke workshops

Geen activiteiten gevonden

Identity Compass

26 okt
Identity Compass
26/10/22 10:00 - 28/10/22 13:00
Contactinformatie
Bas Licher
06 46 15 64 64
bas.licher@ravisie.nl
Henk Wim Lijftogt
Postadres
Nijenheim 6409
3704 BN Zeist
030 699 02 50
Trainingsruimte
NLP Atelier
Meent 13
3931 MD Woudenberg
IBAN

BTW nr.
KvK nr.
NL22 ABNA 0883 1578 10

NL861591021B01
80214924
 
Kom je met het OV naar het NLP Atelier dan is het centrum van Woudenberg de dichtstbijzijnde halte. Maak met ons een afspraak zodat we je op kunnen halen.
030 699 02 50
Bas
06 46 15 64 64
Henk Wim
06 29 53 32 65
Wij zijn ervan overtuigd dat wanneer je jezelf beter begrijpt, je veel meer grip krijgt op je leven én beter kunt omgaan met alles wat er in en om je heen gebeurt.
De methode waarmee je in onze ogen het beste tot jezelf doordringt én het beste uit jezelf kunt halen is Neuro Linguïstisch Programmeren (NLP). NLP werkt voor mensen én bedrijven.
De TOP Coaches op deze pagina zijn allemaal gecertificeerde NLP master practitioners die daarna de XLence™ Coach opleiding hebben gevolgd. Door intervisie en bijscholing wordt de kwaliteit van deze TOP Coaches op peil gehouden. Klik op Voorwaarden, Tarieven en Geschillen voor meer informatie over de overeenkomst die je met je TOP Coach aangaat.
Bas Licher
06 46 15 64 64
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Henk Wim Lijftogt
06 29 53 32 65
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Postadres
Nijenheim 6409
3704 BN Zeist
030 699 02 50
Trainingsruimte
NLP Atelier
Meent 13
3931 MD Woudenberg
IBAN

BTW nr.
KvK nr.
NL22 ABNA 0883 1578 10

NL861591021B01
80214924
 
Kom je met het OV naar het NLP Atelier dan is het centrum van Woudenberg de dichtstbijzijnde halte. Maak met ons een afspraak zodat we je op kunnen halen.

Ethische gedragscode


De coach leeft de volgende gedragsregels na:

De coach …

 1. benadert en behandelt ieder mens als gelijkwaardig.
 2. geeft coachee de ruimte om eigen beslissingen te nemen en veranderingen in eerder genomen beslissingen aan te brengen, rekening houdend met eigen waarden, prioriteiten en levensovertuiging.
 3. houdt rekening met het ontwikkelingsniveau, de mogelijkheden en behoeften van coachee.
 4. gaat gedurende een coachingsrelatie geen seksuele of andere intieme relatie met coachee aan.
 5. Als er sprake is van een externe opdrachtgever, zal de coach vóór aanvang van de coaching zich ervan gewissen, dat zowel de opdrachtgever als de cliënt over dezelfde informatie beschikken voor wat betreft doel en opzet van de coaching. Alleen als overeenstemming bestaat over het doel en de opzet van de coaching kan de coaching plaatsvinden. Bij wijziging van de situatie of van de opdracht zal de de coach nieuwe afspraken maken.

Integriteit

De coach …

 1. is eerlijk en oprecht. De coach zegt wat hij/zij doet en doet wat hij/zij zegt.
 2. laat zich niet in met praktijken die de wet overschrijden of algemeen aanvaarde regels van fatsoen te buiten gaan. Hij/zij laat zich niet in diskrediet brengen.
 3. gedraagt zich in woord en daad eerzaam en fatsoenlijk in zijn relaties. Hoewel de coach zelfbewust optreedt en handelt, dringt hij/zij zich nergens op de voorgrond en blijft bescheiden.
 4. gaat tactvol en beschaafd met mensen om, en past zich in redelijkheid aan wanneer dat nodig is aan de omstandigheden of aan gewoonten en gebruiken van coachee, zonder zijn/haar persoonlijke authenticiteit prijs te geven.
 5. gaat vertrouwelijk om met alle informatie over coachee die hij/zij direct, indirect of door enige andere bron heeft ontvangen, en vrijwaart coachee van misbruik en ongeautoriseerd openbaar worden van data.
 6. maakt geen misbruik van situaties, omstandigheden of kennis waarin coachee afhankelijk van hem/haar is, noch om zichzelf of andere relaties te bevoordelen, noch om coachee of relaties van coachee te benadelen.
 7. In situaties waarin de coach met coachee of anderen van mening verschilt, of waarin compromissen gesloten moeten worden, blijft hij/zij redelijk en schappelijk en houdt de dialoog open.

Verantwoordelijkheid

De coach …

 1. onderkent de macht die inherent is aan zijn/haar positie en beseft dat hij/zij zowel bewust, als onbewust grote invloed uit kan oefenen op coachee en mogelijk ook op derden.
 2. kent zowel de beperkingen van het beroep als coach, als de grenzen van zijn/haar persoonlijke competenties en zorgt ervoor dat geen van beiden wordt overschreden.
 3. is zich bewust van zijn/haar persoonlijke waardigheid en heeft inzicht in de invloed daarvan op de uitoefening van het beroep als coach.
 4. aanvaardt waar nodig samenwerking met andere coaches en professionals, bijvoorbeeld indien in teamverband gewerkt moet worden aan grote projecten.
 5. maakt de bevrediging van eigen emotionele- en of andere behoeften niet afhankelijk van de relatie met een coachee.
 6. onttrekt zich niet aan de behandeling van een klachtenprocedure als die tegen hem/haar wordt ingesteld.

Professionaliteit

De coach …

 1. neemt zichzelf regelmatig onder de loep, doet aan zelfreflectie en past zelfanalyse toe om na te gaan hoe en in welke richting hij/zij zichzelf als mens èn als coach ontwikkelt, om optimaal te functioneren.
 2. houdt zich op de hoogte van ontwikkelingen, staat open voor nieuwe inzichten op gebied van coaching.
 3. heeft een beroepsaansprakelijkheidsverzekering waarmee eventuele schaden, waar hij/zij als coach op kan worden aangesproken, in redelijkheid zijn gedekt.
 4. informeert coachee desgevraagd welke stijl hij/zij gebruikt bij coaching.
 5. maakt onderscheid tussen een coachingsrelatie en andere relatievormen, zoals een vriendschapsrelatie en een zakenrelatie. De coach waakt voor het optreden van belangenverstrengeling.
springest score 98
SocietyLogoSOCLOGO1
IC logo